ยินดีตอนรับสู่หน้า แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ...

หน้าแรก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ...

ผลงานนักเรียน

ชื่อผลาน/เรื่อง

ผลงานนนักเรียนร  การออกแบบเวปไซต์ 
นายธีรเดช  บัวปลอด 
ระดับปวช.3
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เวปไซต์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
https://sites.google.com/a/satunatc.ac.th
/businesscomsatun/home