ยินดีตอนรับสู่หน้า แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หน้าแรก แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 แผนกวิชาอุตสาหกรรม
ทำการเปิดสอนในระดับปวช.   
โดยมีนางสาวฟ้าอรุณ  คงอาสา  เป็นหัวแผนก