ยินดีตอนรับสู่หน้า แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 
 แผนกวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร  
 faarun.jpg

นางสาวฟ้าอรุณ คงอาสา
ศศ.ม การจัดการธุรกิจเกษตร
ครู คศ.3

 rungnapa.jpg

นางรุ่งนภา แซ่อึ้ง
ศศ.ม การจัดการธุรกิจเกษตร
ครู คศ.2

 vilailak.jpg

นางวิไลลักษณ์ เจริญสุข
ศศ.ม การจัดการธุรกิจเกษตร
ครู คศ.2

 

นางสาวอาศยา  พูลภักดี
ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร
ครูอัตราจ้าง